ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลเมืองสะเดา (ทม.สะเดา) อ.สะเดา จ.สงขลา